Blog

Как се прекратява регистрация на автомобил?

Как се прекратява регистрация на автомобил?

Как се прекратява регистрация на автомобил?

Как се прекратява регистрация на автомобил по желание на собственика? Собственик сте на автомобил и искате по свое желание да прекратите регистрацията му в КАТ. Какво е важно да знаете?

Преди да пристъпите към прекратяване на регистрацията на превозното средство проучете добре въпроса, защото бумащината е в изобилие и трябва да съберете един куп документи преди да се запътите към опашката в Пътна полиция. Иначе рискувате да си загубите времето и да не свършите работа само с едно ходене до гишетата на КАТ.

Помнете, че само при прекратяване на регистрация на ПС спира да тече данък за него!

Свалянето от отчет на автомобила в КАТ и връщането на табелите (т.нар. прекратяване на регистрация) става с писмено заявление от собственика, негов документ за самоличност и свидетелство за регистрация на превозното средство (голям талон). Ако собственикът е починал и вие сте наследник, трябва да представите документ за наследници. При повече от един наследник е необходимо всички да се явят или да предоставят пълномощно. Желателно е да направите ксерокопие на посочените документи, тъй като обикновено искат някои от тях.
Ако пък автомобилът е фирмен, трябва да представите единен идентификационен код (за стопанските субекти), а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ.Необходимо е да покажете и документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на превозното средство (пълномощно).

В зависимост от това за какво се прекратява регистрацията на превозно средство са нужни и следните документи:

  • При тотална щета – изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено „Пътна полиция“ за взето решение за изплащане на тотална щета. Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – тотална щета“;
  • При разкомплектоване – документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване. Малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – прието за разкомплектоване“;
  • Ако искате да съхранявате автомобила в частен имот, попълвате декларация по образец. Копията от малък и голям талон се прикачват към заявлението, а после двата талона се перфорират и ви се връщат с надпис „Прекратена регистрация – частен имот“;
  • При унищожено превозно средство от пожар или природно бедствие – малкият талон се прикачва към заявлението, а големият се перфорира и ви се връща с надпис „Прекратена регистрация – унищожено“;
  • При конфискуване на автомобила. Документ, удостоверяващ конфискацията или отнемането в полза на държавата. Писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в шенгенската информационна система;
  • При регистрация в друга държава. Копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
  • Прекратяване регистрацията на ПС с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските стандарти (старите черни и жълти табели). Заявление може да бъде подадено от един от собствениците.

При прекратяване на регистрацията се предоставят табелите с регистрационен номер с отстранени пластмасовите държачи.

Немалко граждани – особено такива, които наследяват автомобил от родители или близки роднини, се оказва, че или нямат, или са изгубили големия и/или малкия талон. В такъв случай собственикът или наследниците трябва да отидат в КАТ с регистрационните табели и да попълнат декларация.

Големи главоболия може да си докарате и ако сте продали колата си без нотариално заверен договор и съответно без това да бъде отразено в системата на КАТ, в общината и т.н. Вие продължавате да се водите собственик, макар да не сте виждали возилото от години, а през това време данъците се трупат, защото купувачът не ги плаща.

Като собственик решавате да отидете в КАТ и да поискате прекратяване на регистрацията, но се оказва, че не можете, тъй като трябва да върнете регистрационните табели. Да, но как, като не знаете къде е автомобилът?!

Съветът на СДВР е да пуснете заявление (жалба) в РУ, че сте дали превозното средство на лицето Х (ако имате данни ги предоставяте), което е трябвало след това заедно с вас да го прехвърлите нотариално. Той обаче не се е явил, затова желаете човекът да се издири. На основание на вашата жалба, ако автомобилът бъде засечен от органите на МВР, може бъде спрян и задържан.

Ако пък превозното средства е дадено за разкомплектоване ,трябва да отидете в Пътна полиция и да попълните декларация , че колата вече е на части, а вие нямате регистрационни номера и документ за това.

След прекратяване на регистрацията собственикът може да поиска възстановяване на регистрацията. Това се отнася само за возила, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 от ЗДвП поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за превозни средства, чиято регистрация е прекратена служебно например: при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП или пък заради липсва на сключена „Гражданска отговорност“.

При възстанованяването на регистрацията на колата е необходимо да представите валидна полица „Гражданска отговорност“. Логично, в обратния случай при – при прекратяването на регистрацията, такава застраховка не е нужна.

Източник: СДВР, МВР и ЗДвП

 

Направете запитване за нашите услуги

Пътна помощ в Пловдив и цяла България на супер цени. Разгледайте нашите услуги или се обади на 0878 144 148

Read More
Подаване на Стартов ток

Подаване на Стартов ток

Подаване на Стартов ток

Подаване на Стартов ток при нужда от Пътна Помощ в Пловдив – SOSauto.BG

При невъзможност на Вашият автомобил да стартира/запали най – често срещаната причина е загубата на ток. В такава ситуация нашите екипи ще Ви осигурят стартов ток и замерване на акумулатора и генератора. В случай че акумулатора на Вашият автомобил е вече негоден за употреба, ние можем да го сменим с нов на място. При проблем в генератора ние ще репатрираме Вашият автомобил до сервиз за ремонт.

Поръчайте Пътна помощ сега

Направете запитване за нашите услуги

Пътна помощ в Пловдив и цяла България на супер цени. Разгледайте нашите услуги или се обади на 0878 144 148

Read More
SOS телефон - Пътна помощ в Пловдив