Пътна полиция ще пази снимки с нарушения до 10 години!

Пътна полиция ще пази снимки с нарушения до 10 години!

МВР ще създаде Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) на стойност около 5 милиона лева. Това означава, че всички  пътни нарушения, независимо в коя точка на България са били заснети от камера на КАТ, ще се изпращат автоматично в базирания в София център. Там те ще се регистрират в централизирана база данни и ще се обработват също автоматично.

Системата ще може да обработва минимум 400 регистрационни номера в минута, става ясно от обявлението за обществената поръчка. Данните и снимките от събития, които не са класифицирани като нарушения, ще се пазят 6 месеца. А снимките с нарушения – 10 години. В документацията за обществената поръчка се набляга, че с изграждането на единния център ще се повиши ефективността от работата на КАТ, ще се повиши събираемостта на глобите и ще се осигури случайно разпределение на нарушенията за верификация от служител на МВР.

ЕЦОН ще приема данни със заснети автомобили от всички камери, с които КАТ разполага – мобилни, стационарни и камери за средна скорост. Предвижда се също да бъдат закупени още техника за засичане на скоростта. В единния център ще постъпват и записи от „външни източници”. Вероятно се има предвид от камери на АПИ, от новото Национално тол управление и др.

За да се наложи санкция, входните данни трябва да съдържат снимка или видеоклип, регистрационен номер, дата/час на заснемане, идентификатор на камерата, осъществила заснемането,  посока на движение, GPS координати (местоположение).

За санкциониране на нарушение на скоростта, метаданните трябва да включват и разрешена стойност на скорост, установена скорост, превишение на скоростта след приспаднат толеранс и др.

Предвижда се също системата да известява кога изтича крайният срок за издаването на електронен фиш на даден нарушител, а също така да се отбелязва какъв е статусът на фиша – връчен или невръчен.

Новата система ще бъде  интегрирана с информационните системи  на автомобилната администрация. Така по регистрационния номер  ще може да се прави проверка за преминат технически преглед.  Тя ще бъде свързана още с Гаранционния фонд за извличане на данни за сключена „Гражнаднска отговорност”, с тол системата на АПИ и др.

В момента електронните фишове се обработват по-ускорено, но не така стои въпросът с актовете и наказателните постановления, които определят размера на санкцията. От години големият проблем е връчването им на нарушителя и не рядко те отпадат по давност, докато водачът си получи „честитката”. От публикуваните документи не става ясно дали проблемът ще намери решение.

SOS телефон - Пътна помощ в Пловдив