Blog

Пътна полиция ще пази снимки с нарушения до 10 години!

МВР ще създаде Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) на стойност около 5 милиона лева. Това означава, че всички  пътни нарушения, независимо в коя точка на България са били заснети от камера на КАТ, ще се изпращат автоматично в базирания в София център. Там те ще се регистрират в централизирана база данни и ще се обработват също автоматично.

Системата ще може да обработва минимум 400 регистрационни номера в минута, става ясно от обявлението за обществената поръчка. Данните и снимките от събития, които не са класифицирани като нарушения, ще се пазят 6 месеца. А снимките с нарушения – 10 години. В документацията за обществената поръчка се набляга, че с изграждането на единния център ще се повиши ефективността от работата на КАТ, ще се повиши събираемостта на глобите и ще се осигури случайно разпределение на нарушенията за верификация от служител на МВР.

ЕЦОН ще приема данни със заснети автомобили от всички камери, с които КАТ разполага – мобилни, стационарни и камери за средна скорост. Предвижда се също да бъдат закупени още техника за засичане на скоростта. В единния център ще постъпват и записи от „външни източници”. Вероятно се има предвид от камери на АПИ, от новото Национално тол управление и др.

За да се наложи санкция, входните данни трябва да съдържат снимка или видеоклип, регистрационен номер, дата/час на заснемане, идентификатор на камерата, осъществила заснемането,  посока на движение, GPS координати (местоположение).

За санкциониране на нарушение на скоростта, метаданните трябва да включват и разрешена стойност на скорост, установена скорост, превишение на скоростта след приспаднат толеранс и др.

Предвижда се също системата да известява кога изтича крайният срок за издаването на електронен фиш на даден нарушител, а също така да се отбелязва какъв е статусът на фиша – връчен или невръчен.

Новата система ще бъде  интегрирана с информационните системи  на автомобилната администрация. Така по регистрационния номер  ще може да се прави проверка за преминат технически преглед.  Тя ще бъде свързана още с Гаранционния фонд за извличане на данни за сключена „Гражнаднска отговорност”, с тол системата на АПИ и др.

В момента електронните фишове се обработват по-ускорено, но не така стои въпросът с актовете и наказателните постановления, които определят размера на санкцията. От години големият проблем е връчването им на нарушителя и не рядко те отпадат по давност, докато водачът си получи „честитката”. От публикуваните документи не става ясно дали проблемът ще намери решение.

Read More

До 1800лв глоба, ако не сте платили новите тол такси!

С въведените промени електронната винетка която влезна в сила от 1 януари 2019 година. Закупените хартиенти винетки ще могат да се използват от шофьорите до изтичане на срока им.

Глоба от 1800 лева ще има за шофьорите, които не са си платили тол таксата, а се движат по трасе, за която се дължи такава. За шофьорите на камиони, които не си плати, глобата ще е 2 500 лева, записаха депутатите в окончателно приетите промени в Закона за движението по пътищата. Глобата за каране без винетка остава 300 лв. за леките автомобили.

Автомобили без винетки, без платени тол-такси или с неиздължени глоби за подобно нарушение – няма да могат да напускат страната, гласуваха депутатите, като промениха Закона за движение по пътищата.

Освен това при неплатена санкция за такова нарушение превозното средство няма да може да мине и годишен технически преглед.

При констатирано нарушение шофьорите ще могат да платят наложената им санкция при констатиране на нарушението на място.

Автомобилите на проверяващите от Агенция “Пътна инфраструктура” ще бъдат оборудвани с ПОС терминали. Такива ще има и в колите на “Пътна полиция”.

С промените в закона отпада задължението на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” да следи дали товарните автомобили и автобусите са си платили, за да ползват пътната мрежа. Контролът вече ще се извършва от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Агенция “Митници“ ще контролира маршрутите на превозвачите, които напускат страната. Длъжностни лица от Агенция “Митници“ ще осъществяват контрол върху заплащането на таксите.

Read More
SOS телефон - Пътна помощ в Пловдив